Λίγα λόγια για την εταιρία μας.

image ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 • Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ. 29/08/2019

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Επαναληπτική Τ.Γ.Σ. 26/09/2018

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ. 10/09/2018

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ. 10/09/2017

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ. 24/08/2017

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Ε.Γ.Σ. 23/11/2016

  portfolio
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. 29/06/2016

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Ε.Γ.Σ. 29/06/2016

  portfolio
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 26/01/2016

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Ε.Γ.Σ. 18/11/2015

  portfolio
 • Πρόσκληση σε T.Γ.Σ. 12/07/2015

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Ε.Γ.Σ. 18/04/2015

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Ε.Γ.Σ. 20/12/2014

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Ε.Γ.Σ. 23/08/2014

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ. 24/07/2014

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Ε.Γ.Σ. 25/01/2014

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ. 29/06/2013

  portfolio

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  Χρήσης 2018

  portfolio
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  Χρήσης 2017

  portfolio
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  Χρήσης 2016

  portfolio
 • Ισολογισμός
  Χρήσης 2015

  portfolio
 • Ισολογισμός
  Χρήσης 2014

  portfolio
 • Ισολογισμός
  Χρήσης 2013

  portfolio
 • Ισολογισμός
  Χρήσης 2012

  portfolio