Λίγα λόγια για την εταιρία μας.

image ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Aπόφαση Δ.Σ. 16/09/2022

  portfolio
 • Πρόσκληση σε T.Γ.Σ 17/07/2021

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ. 10/09/2020

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Ε.Γ.Σ 28/02/2020

  portfolio
 • Πρακτικό 14/12/2019

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ. 14/12/2019

  portfolio
 • Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ. 29/08/2019

  portfolio

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  Χρήσης 2018

  portfolio
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  Χρήσης 2017

  portfolio
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  Χρήσης 2016

  portfolio
 • Ισολογισμός
  Χρήσης 2015

  portfolio
 • Ισολογισμός
  Χρήσης 2014

  portfolio
 • Ισολογισμός
  Χρήσης 2013

  portfolio
 • Ισολογισμός
  Χρήσης 2012

  portfolio